Ko'p beriladigan savollarga javoblar

Savol-javob

Javob:
Agar dars mashg’ulotlari o’tilmagan bo’lsa, u holda o’chirish imkoni mavjud. Dars mashg’ulotlari o’tilgan, davomat qilingan va talabalar baholangan bo’lsa, u holda o’chirishning imkoni yo’q.