Davomat choralari ma’lumotlarini boshqarish

Davomat choralari yaratish

Oliy ta’lim muassasasida talabalar sababsiz dars qoldirganliklari uchun choralar ko‘rilishi mumkin. Bunda ogohlantirish, xayfsan va chetlashtirish kabi choralar qo‘llaniladi. Shuning uchun davomat choralarini yaratib olish kerak. Davomat choralari administrator rolida Davomat / Davomat choralari menyusini orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Davomat choralari

Davomat choralari oynasidan:

  • Baholash tizimi maydonidan baholash tizimini tanlang;
  • Chora turi maydonidan chora turini tanlang;
  • Minimal chegara maydoniga qiymatni kiriting.

Davomat choralariga tegishli ma’lumotlar shakllantirilgandan so‘ng Saqlash tugmasi bosiladi va natijada davomat choralari ro‘yxati yaratilgan davomat chorasi paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Davoat choralari ro‘yxati

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik asosida barcha davomat choralari yaratib chiqiladi.

Davomat choralarini tahrirlash

Davomat choralarini tahrirlash uchun davomat choralari ro‘yxatidan tegishli davomat chorasi nomiga sichqoncha bilan bosiladi va natijada davomat chorasining ma’lumotlari tahrirlash maydonlariga yuklanadi (2-rasm). Tahrirlash oynasidan biror bir tahrirlash amalini bajaring va Saqlash tugmasini tanlash orqali ma’lumotlarini saqlang.

Davomat choralarini o‘chirish

Davomat choralarini o‘chirish uchun davomat choralari ro‘yxatidan tegishli davomat chorasi nomiga sichqoncha bilan bosiladi va natijada davomat chorasining ma’lumotlari tahrirlash maydonlariga yuklanadi (2-rasm). Tahri