Yakuniy baholash.

Yakuniy baholash jadvalini yaratish tizimning Qayta o’qish/ Yakuniy baholash menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

 1-rasm. Yakuniy baholash.

Yakuniy baholashni yaratish quyidagicha amalga oshiriladi:

  • O’quv yili maydonidan kerakli o‘quv yili tanlanadi;
  • Fanlar maydonidan kerakli fan tanlanadi;
  • Fan guruhlari maydonidan kerakla fan guruxi tanlanadi (2-rasm).

2-rasm. Yakuniy baholashni yaratish.

Kerakli fanga kirgandan keyin yakuniy nazorat bahosi qo‘yilib, Saqlash tugmasi bosiladi (3-rasm).

3-rasm. Yakuniy baholash.