Qabul kvotasi ma’lumotlarini boshqarish

Qabul kvotasini shakllantirish

Qabul kvotasini shakllantirish tizim oynasining Talabalar / Qabul kvotasi menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Qabul kvotasi oynasi

Qabul kvotasini shakllantirish uchun +Kiritish tugmasini tanlang. Natijada kabul kvotasi ma’lumotlarini shakllantirish oynasi paydo bo‘ladi (2-rasm). Ushbu oynada quyidagicha ma’lumotlarni  shakllantiring:

  • Ta’lim turi maydonidan bakalavr yoki magistratura ta’lim turini tanlang;
  • Mutaxassislik maydonidan mutaxassislikni tanlang;
  • Ta’lim shakli maydonidan ta’lim shaklini tanlang;
  • O‘quv yili maydonidan o‘quv yilini tanlang;
  • Kvota turi maydonidan kvota turini tanlang;
  • Qabul kvotasi maydoniga qabul kvotasini kiriting.

Qabul kvotasi shakllantirilgandan so‘ng Saqlash tugmasi bosiladi va qabul kvotasi ro‘yxatida yaratilgan kvota paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Qabul kvotasi ro‘yxati

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik asosida mavjud qabul kvotalari shakllantirib olish mumkin.

Kvotaga nisbatan qabul qilingan talabalar soni farqini ko‘rish

Yaratilgan qabul kvotalar to‘g‘risida to‘liq ma’lumot olish uchun Talabalar / Qabul kvotasi menyusi tanlash orqali amalga oshiriladi (3-rasm).

3-rasm. Kabul kvotasi va qabul qilingan talabalar soni

E’tibor bergan bo‘lsangiz 3-rasmda o‘quv yili, ta’lim turi, ta’lim shakli, kvota turi, qabul kvotasi, talabalar soni, farq, faol kabi ustunlar va ushbu ustunlarga tegishli ma’lumotlar hosil bo‘lgan. Tizimda talabalar ro‘yxati shakllantirish boshlanishi bilan ushbu oynada mutaxassisliklar bo‘yicha talabalar soni ko‘rina boshlaydi va kvota bilan qabul qilingan talabalar farqlarini avtomatik tarzda solishtirish ishlari amalga oshiriladi. Yuqoridagi 3-rasmda keltirilgan telekommunikatsiya texnologiyalari (telekommunikatsiyalar)   yo‘nalishida 2 talaba borligi sababli, tizimda qabul kvotasi 100 ta talabalar soni esa 2 ta hamda 98 ta farqni ko‘rsatib turibdi.

Kabul kvotasini tahrirlash

Kabul kvotasini tahrirlash uchun kabul kvotasi ro‘yxatidan tegishli kabul kvotasi nomiga sichqoncha bilan bosiladi va natijada kabul kvotasi ma’lumotlari taxrirlash maydonlariga yuklanadi (2-rasm). Taxrirlash oynasidan biror bir tahrirlash amalini bajaring va Saqlash tugmasi tanlash orqali kabul kvotasi ma’lumotlarini saqlang.

Kabul kvotasini o‘chirish

Yaratilgan kabul kvotasi ma’lumotlarini o‘chirish uchun kabul kvotasi ro‘yxatidan tegishli kabul kvotasi nomiga sichqoncha bilan bosiladi va taxrirlash oynasidan O’chirish tugmasi bosiladi (2-rasm).