Mezonlar shabloni ma’lumotlarini ko‘rish

Har bir OTMda ma’lum bir mezonlar asosida o‘qituvchilar, kafedralar va fakultetlarning reytinglarini hisoblanadi. Mezonlar shabloni vazirlik axborot tizimida yaratiladi. Yaratilgan shablonlar esa OTM axborot tizimida ko‘rinadi. Mezonlar shabloni ko‘rish tizimning Reyting / Mezonlar shabloni orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Mezonlar shabloni ro‘yxati

Mezonlar shabloni quyidagi nashr turi va mezonlar asosida yaratilgan:

Uslubiy nashrlar

 • Darslik
 • O‘quv qo‘llanma
 • Uslubiy ko‘rsatma

Ilmiy nashr

 • Maqola (Xorijiy jurnal)
 • Maqola (Mahalliy jurnal)
 • Maqola (Konferensiya)
 • Tezis (Xalqaro)
 • Tezis (Respublika)
 • Monografiya

Intellektual mulk

 • Ixtiro
 • Foydali model
 • Sanoat namunasi
 • Seleksiya yutuqlari
 • EHM dasturi va ma’lumotlar bazasi
 • Tovar belgisi
 • Firma nomlari kabi mezon turilari olingan

Ilmiy faollik

 • Scopus
 • Google scholar
 • Research Gate