Talabani kursdan qoldirish.

Talabani kursdan kursga qoldirish tizimning Talaba harakati/kursdan qoldirish menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Kursdan qoldirish oynasi

Talabani kursdan kursga qoldirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

  • O’quv rejani tanlang maydonidan oʻquv rejani tanlang;
  • O’quv yilini tanlang maydonidan oʻquv yilini tanlang;
  • Kursni tanlang maydonidan kursni tanlang;
  • Semestrni tanlang maydonidan semestrni tanlang;
  • Guruhni tanlang maydonidan guruhni tanlang;
  • Buyruqni tanlang maydonidan buyruqni tanlang (2-rasm).

2-rasm. Kursdan kursga qoldirish oynasi

Barcha parametrlar toʻgʻri shakllantirilgan boʻlsa talabalar roʻyxatidan talabani belgilanadi va Kursdan qoldirish tugmasini bosiladi. Natijada tanlangan talaba kursdan kursga qoldiriladi.

 
>