Кафедра рейтингини кўриш

Кафедра рейтингини кўриш учун тизимнинг Reyting / Kafedra reytingi менюсини танланг (1-расм).

1-расм. Кафедра рейтинги

Рейтингини кўриш учун ўқув йили ва факультетни танланг, сўнгра Ок тугмасини танланг. Натижада кафедралар рейтинги шаклланади (2-расм).

2-расм. Кафедранинг факультет кесимида рейтинги

Юқорида келтирилган кетма-кетлик асосида ОТМнинг барча кафедралари рейтингини кўриш мумкин.