Факультет рейтингини кўриш

Факультет рейтингини кўриш учун тизимнинг Reyting / Fakultet reytingi менюсини танланг (1-расм).

1-расм. Факультет рейтинги

Рейтингини кўриш учун ўқув йилини танланг, сўнгра Ок тугмасини танланг. Натижада факультетлар рейтинги шаклланади (2-расм).

2-расм. Факультетлар рейтинги

Юқорида келтирилган кетма-кетлик асосида ОТМнинг барча факультетлари рейтингини кўриш мумкин.