Nazoratlar  ma’lumotlarini boshqarish

Joriy nazorat ballarini boshqarish

Ixtiyoriy fanlar bo‘yicha mashg‘ulotlar olib borilgandan so‘ng, albbatta ushbu fan bo‘yicha nazoratlar olinadi va natijalar tahlil qilinadi. Joriy nazorat ballari talaba tomonidan bajarilgan topshiriqlarni baholash yig‘indisidan hosil bo‘ladi.

Fan sillabusi ma’lumotlarini shakllantirishda fanning reytingini taqsimlash jaryonida qaysi shakllar berilgan bo‘lsa, o‘qituvchi fanning o‘sha taqsimlangan turi bo‘yicha nazoratlarni olib boradi.

Fan sillabusidagi ballar taqsimotiga asosan o‘qutuvchi tomonidan topshiriq ballari taqsimoti olib borilishi zarur.

Fanning joriy nazorat ballarini ko‘rish tizimning Nazoratlar / Oraliq nazorat menyusi orqali amalga oshiriladi  (1-rasm).

1-rasm.Nazoratlar ro‘yxati

Joriy nazorat natijalarini ko‘rish uchun nazoratlar ro‘yxatining Guruh ustunidan joriy nazorat turi bo‘yicha guruxni tanlang. Natijada ekranda quyidagicha oyna paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm.  Fanning joriy nazorat balini ko‘rish

Joriy nazorat oynasiga qaraydigan bo‘lsak joriy nazoratga 30 ball ajratilgan va ajratilgan 30 ballning barchasi topshiriqqa berilgan.  Talabalar belgilangan muddatlarda topshiriqlarni topshirgan va ballar to‘plagan. Talabalarning to‘plagan bali (Top.ball(30)) ustunida paydo bo‘ladi. Talabaning qaysi topshiriqlardan nechchi ball to‘plaganligini bilish uchun (Top.ball(30)) ustunidan ball/topshiriq (28/15) soni tanlash talab etiladi.  Tanlangandan so‘ng ekranda quyidagicha oyna paydo bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm. Topshiriqlar balini ko‘rish oynasi

Topshiriqlar balini ko‘rish oynasidan talaba topshirgan laboratoriya ishlarining soni va ularga qo‘yilgan ballar taqsimotini ko‘rish mumkin.

O‘qituvchi joriy nazoratga ajratilgan balni masalan 30 baldan 20 balini topshiriqqa va 10 balini savol-javob ko‘rinishda tashkil etish mumkin. Bunday vaziyatda 20 ball talabalarning topshiriqlariga qo‘yilgan ballar hisobidan yig‘iladi. Savol javob bali esa 2-rasmda keltirilgan Ball  ustuniga 10 bal tariqasida qo‘lda kiritiladi va Saqlash tugmasi tanlanadi.

Eslatma! Barcha ball topshiriqqa berilgan bo‘lsa Ball ustuning qiymati 0 bo‘ladi bunday vaziyatda Ball  ustuniga 0 ball qo‘lda kiritiladi va Saqlash tugmasi tanlanadi. Shundan so‘ng talabalarning ballarini yakuniy nazorat qaydnomasida paydo bo‘ladi.

Oraliq nazorat ma’lumotlarini boshqarish

Oraliq nazorat ballarini boshqarish joriy nazorat ballarini boshqarish kabi amalga oshiriladi. Oraliq nazoratni ikki xil ko‘rinishda topshiriq va test ko‘rinishda tashkil etish mumkin. Oraliqni topshiriq ko‘rinishda tashkil etilganda talabalarga topshiriqlar beriladi. Talaba topshiriqqa javob yo‘llaydi o‘qituvchi esa topshiriqlarni baholaydi. Topshiriqlar baholangandan so‘ng nazorat qaydnomasida qo‘yilgan ballarning yig‘indisi chiqadi. Oraliq nazorat test ko‘rinishda tashkil etilsa talabalar testlarga javob beradi. Natijalar esa topshiriqlar oynasi va oraliq nazorat qaydnomasida avtomatik tarzda shakllanadi. Bunda natijani qo‘lda kiritish shart emas.

 Fanning oraliq nazorat ballarini ko‘rish tizimning Nazoratlar / Oraliq nazorat menyusi orqali amalga oshiriladi (4-rasm).

4-rasm. Nazoratlar ro‘yxat

Guruh ustunidan oraliq nazorat turi bo‘yicha guruxni tanlash orqali oraliq nazorat natijalarini ko‘rish oynasiga o‘ting bo‘ladi (5-rasm).

5-rasm. Fanning oraliq nazorat balini ko‘rish

Fanning oraliq nazorat balini ko‘radigan bo‘lsak oraliq nazoratga 20 ball ajratilgan. Ajratilgan 20 ballning barchasi topshiriqqa berilgan.  Talabalar belgilangan muddatlarda topshiriqlarni topshirgan va ball to‘plagan. Talabalarning to‘plagan bali (Top.ball(20)) ustunida paydo bo‘ladi. Talabaning qaysi topshiriqlardan nechchi ball to‘plaganligini bilish uchun Top.ball(20)) ustunidan ball/topshiriq (13/3) ni tanlang. Natijada ekranda talaba qaysi topshiriqlardan qanday baho olganligini ko‘rish oynasi ochiladi (6-rasm).

6-rasm. Topshiriqlar balini ko‘rish oynasi

O‘qituvchi oraliq nazoratga ajratilgan balni masalan 20 baldan 10 balini topshiriqqa va 10 balni savol-javob ko‘rinishda tashkil etish mumkin. Bunday vaziyatda 10 ball talabalarning topshiriqlariga qo‘yilgan ballar hisobidan yig‘iladi. Savol javob bali esa 5-rasmda keltirilgan Ball  ustuniga 10 bal tariqasida qo‘lda kiritiladi va Saqlash tugmasi tanlanadi.

Eslatma! Barcha ball topshiriqqa berilgan bo‘lsa  Ball ustuning qiymati 0 bo‘ladi bunday vaziyatda Ball  ustuniga 0 ball qo‘lda kiritiladi va Saqlash tugmasi tanlanadi. Shundan so‘ng talabalarning ballarini yakuniy nazorat qaydnomasida paydo bo‘ladi.

Oraliq nazorat test ko‘rinishda tashkil etilgan bo‘lsa oraliq nazorat qaydnomasiga ballar avtomatik tarzda shakllanadi (7-rasm).

7-rasm. Oraliq nazorat natijasi

Oraliq nazorat natijasi oynasida talaba 30 baldan 24 ball olganini ko‘rish mumkin.

Muhim! Topshiriq ballari fanning sillabusidagi ball taqsimotidan oshib ketmasligi kerak.

Oraliq nazorat natijalarini oraliq nazoratini jadvali yaratilgandan so‘ng ko‘rish yoki shakllantirish mumkin.