Baho turlari ma’lumotlarini boshqarish

Baho turlari ma’lumotini ko‘rish

Baho turlari ma’lumoti vazirlik axborot tizimi bilan integratsiya qilish natijasida hosil bo‘ladi. Ya’ni baho turlari vazirlik axborot tizimida shakllantiriladi, so‘ngra OTM axborot tizimi ko‘rinadi. Baho turlarini ko‘rish O’quv jarayoni / Baho turlari menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Baholash turlari ro‘yxati

Baho turlari ro‘yxatida barcha baholash turlari va ularning qiymatlarini hamda chegaralarini ko‘rish mumkin. Ushbu baholash qiymatlari va chegaralari vazirlik axborot tizimidan avtomatik tarzda olinadi.

Baho turlarini tahrirlash

Baho turlarini tahrirlash uchun baho turlari ro‘yxatidan tegishli baho turini tanlanadi va natijada baholash ma’lumotlari tahrirlash maydonlariga yuklanadi (2-rasm).

2-rasm. Baho turlarini tahrirlash

Baho turlarini tahrirlash oynasida faqat baholashning minimum va maksimum qiymatini o‘zgartirishga ruxsat bor. Agar minimum yoki maksimum qiymatda xatolik bo‘lsa tahrirlash tavsiya etiladi va Saqlash tugmasi tanlash orqali  ma’lumotlar saqlanadi.

Eslatma. Baho turlarini o‘chirishga ruxsat etilmagan. Tizimning o‘rnatilgan vaqtda baho turlari ham avtomat shakllanadi. Agar biror bir xatolik bo‘lmasa baho turlari tahrirlash mumkin emas.