Talaba (umumiy) statistikasini ko‘rish

Talaba (umumiy) statistikasini ko‘rish  tizimning Statistika / Talaba (umumiy) menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Talaba (umumiy) statistikasi

Talaba (umumiy) statistikasi oynasida talabaning kurs, mutaxassislik, millat va hudud kesimida statistik ma’lumotlarini shakllantirish mumkin. Statistik ma’lumotlarni ko‘rish uchun quyidagi amallarni bajaring:

  • O‘quv yili maydonida joriy o‘quv yili tanlangan;
  • Semestr maydonida joriy semestr tanlangan;
  • Fakultet maydonida joriy fakultet tanlangan;
  • Ta’lim turi maydonidan ta’lim turini tanlang;
  • Ta’lim shakli maydonidan ta’lim shaklini tanlang;

Statistikani kurs kesimida chiqarish uchun Kurs  kesimini tanlang. Natijada talabaning kurs kesimidagi statistikasi paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Kurs kesimida talaba (umumiy) statistikasi

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik asosida mutaxassislik, millat va hudud kesimida ham statistik ma’lumotlarni ko‘rish mumkin