Barcha xabarlar.

Ushbu bo’limda foydalanuvchi tomonidan yaratilgan va foydalanuvchiga kelib tushgan barcha xabarlarni ko’rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Barcha xabarlar.