Fan resurslari ma’lumotlarini boshqarish

Fan resursini yaratish

Fan resurslari fanning ma’ruza, amaliyot, laboratoriya, seminar turlari bo‘yicha shakllantiriladi. Fan resurslarini shakllantirish Fanlar bazasi / Fan resurslari menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

 1-rasm. Fanlar ro‘yxati

Fanlar ro‘yxatidan resurs qo‘shiladigan fanni guruh va mashg‘ulot turi bo‘yicha tanlang (guruh 784, fan ma’lumotlar bazasi, mashg‘uloti turi ma’ruza). (2-rasm).

2-rasm. Fan resurslari

Fan resursini qo‘shish Resurs qo’shish ustunidan +Qo’shish tugmasini tanlash orqali amalga oshiriladi.

Resursni qo‘shish uchun quyidagi amallarni bajaring:

  • Nomi maydoniga mavzu nomini kiriting;
  • Izoh maydoniga bir izoh kiriting;
  • Link maydoniga adabiyot yoki boshqa resurs manzilini kiriting;
  • Til maydonida avtomatik tarzda O’zbek tili turadi;
  • Fayl nomi maydoniga resurs faylini yuklang.

Yaratilgan resursni saqlash uchun Saqlsh tugmasini tanlang (3-rasm)

3-rasm. Fan resurslarini shakllantirish

Fanga resurs qo‘shilganligini ko‘rish uchun Fanlar bazasi / Fan resurslari menyusini tanlang. Natijada fanni guruh va mashg‘ulot turi bo‘yicha ro‘yxati paydo bo‘ladi (1-rasm). Resursni ko‘rish fanlar ro‘yxatidan fanni tanlash orqali amalga oshiriladi (4-rasm).

4-rasm. Fan mavzusi resurslari

Fan resurslari oynasining Resurslar soni ustunida 1-ma’ruzaga tegishli 1 ta  resurs qo‘shilganini ko‘rish mumkin. Yuqoridagi ketma-ketlik asosida fanning barcha resurslari shakllantirib olinadi

Fan resursini tahrirlash

Fan resursini tahrirlash uchun Fanlar bazasi / Fan resurslari menyusini tanlang. Natijada fanni guruh va mashg‘ulot turi bo‘yicha ro‘yxati paydo bo‘ladi (1-rasm). Ro‘yxatdan tegishli fanni tanlang. Natijada  fan mavzusi resurslari paydo bo‘ladi (4-rasm). Resursni tahrirlash uchun fan mavzusi nomini tanlang (5-rasm).

5-rasm. Tahrirlash oynasi

Tahrirlash oynasidan mavzu qatoridagi Tahrirlash yozuvini tanlang. Natijada resursni taxrilash oynasi ochiladi (3-rasm). Ushbu oynadan biror bir o‘zgarishni amalga oshiring va Saqlash tugmasini bosing. 

Fan resursini o‘chirish

Fan resursini o‘chirish uchun resursni taxrilash oynasidan O’chirish tugmasini tanlanadi (3-rasm).

Fan mavzusi bo‘yicha test shaklantirish

Fan mavzusi testlari talabaning shu mavzu bo‘yicha bilimini mustahkamlashga xizmat qiladi. Fan mavzusi bo‘yicha testlarni shakllantirish uchun 2-rasmda keltirilgan fan resurslari oynasining Test qo’shish  ustunidan + Qo’shish tugmasini tanlash orqali amalga oshiriladi (6-rasm).

6-rasm. Test savollarini shakllantirish

Test savollarini kiritish uchun +Kiritish tugmasini  tanlang. Natijada savollarni kiritish oynasi paydo bo‘ladi (7-rasm).

7-rasm.Test savollarini kiritish

Test savollarini quyidagi shablon bo‘yicha shakllantiring:

Question 1

====

Variant 1

====

#Variant 2

====

Variant 3

====

Variant 4

++++

Savol va javoblar “====” belgisi bilan qatorga ajratiladi. To‘g‘ri javob qatoriga # belgisi qo‘yiladi. Har bir savol-javobdan so‘ng  “++++” belgisi qo‘yiladi. Test savollari kiritilgandan so‘ng Ko’rish tugmasini bosing (8-rasm).

8-rasm. Test savollarini kiritish

Ko’rish tugmasini tanlangandan so‘ng tizim oynasining Test savollari qismida test savollari va javoblarining vizual ko‘rinishi paydo bo‘ladi. Testlarni shakllantirishda xatolik bo‘lsa, savollarni kiritish qismidan tuzatishlar kiritiladi va Ko’rish tugmasi tanlanadi. Xatolik yo‘qligiga ishonch hosil qilingandan so‘ng Saqlash tumasi tanlanadi. Natijada ekranda savollar ro‘yxatini ko‘rish mumkin (9-rasm).

9-rasm. Savollar ro‘yxati

Test savollarni tahrirlash

Test savollarini tahrirlash uchun Fanlar bazasi / Fan resurslari menyusini tanlang. Natijada fanni guruh va mashg‘ulot turi bo‘yicha ro‘yxati paydo bo‘ladi (1-rasm). Ro‘yxatdan tegishli fanni tanlang. Natijada  fan mavzusi resurslari paydo bo‘ladi (4-rasm). Testni tahrirlash uchun fan mavzusi nomini tanlang (5-rasm). Mavzu oynasining test qatordagi Tahrirlash tugmasini tanlang. Natijada testlarni tahrirlash oynasi ochiladi (10-rasm).

10-rasm. Testni tahrirlash

Testni tahrirlash oynasida test savollariga quyida keltirilgan bir qator o‘zgartirishlar kiritish imkoniyati yaratilgan:

  • Yozuvlar stilini o‘zgartirish
  • Indekslar kiritish
  • Link qo‘yish
  • Rasmlar qo‘shish
  • Maxsus simvollardan foydalanish

Ushbu amallarni bajarishda 10-rasmda keltirilgan savollarni tahrirlash panelidan foydalanish orqali amalga oshiriladi (11-rasm).

11-rasm. Savollarni tahrirlash paneli

Test savollariga rasmlarni kiritishda savollarni tahrirlash panelidan  belgisi tanlanadi. So‘ngra ekranda test savollariga rasmlarni qo‘shish oynasi paydo bo‘ladi. Ushbu oyna orqali savollarga ixtiyoriy rasmlarni joylashtirish mumkin (12-rasm).

12-rasm. Test savollarga rasmlarni kiritish oynasi

Test savollarida simvollardan foydalanish uchun savollarni tahrirlash panelidan  belgisi tanlanadi (13-rasm).

13-rasm. Test savollarida simvollardan foydalanish

Tizimga kiritilgan test savollarini .txt fayl kengaytmasida yuklash uchun 9-rasmda keltirilgan tizim oynasidan EKSPORT tugmasini tanlanadi va oynadan OK tugmasini tanlash orqali savollar saqlab olinadi (10-rasm).

10-rasm. Test savollarini saqlash

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik tizim menyusining Fan resurslari  bo‘limida fan mashg‘ulotlarining turi bo‘yicha (laboratoriya va amaliy ishlar, ma’ruza) barcha resurslar va test savollarini shakllantirish mumkin.

Testlarni o‘chirish

Test savollarini o‘chirish uchun Fanlar bazasi / Fan resurslari menyusini tanlang. Natijada fanni guruh va mashg‘ulot turi bo‘yicha ro‘yxati paydo bo‘ladi (1-rasm). Ro‘yxatdan tegishli fanni tanlang. Natijada  fan mavzusi resurslari paydo bo‘ladi (4-rasm). Testni tahrirlash uchun fan mavzusi nomini tanlang (5-rasm). Mavzu oynasining test qatoridagi Tahrirlash tugmasini tanlang. Natijada testlarni tahrirlash oynasi ochiladi (10-rasm). Tahrirlash oynasidan O‘chirish tugmasini tanlash orqali testlar o‘chiriladi.

Eslatma! Agar tizimda test savollariga bog‘langan ma’lumotlar shakllangan bo‘lsa u xolda tizim test savollarini o‘chirishga ruxsat bermaydi. Bunday hollarda test savollarini o‘chirish uchun dastlab unga bog‘langan ma’lumotlarni o‘chirish zarur.