Akkreditatsiya ma’lumotlarini boshqarish

Akkreditatsiya ma’lumotlarini boshqarish tizimning Akademik arxiv / Akkreditatsiya menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Akkreditatsiya oynasi

Talaba o‘qishni tugatadigan paytda akkreditatsiyadan o‘tkaziladi. Akkreditatsiya oynasida talabaning mutaxassisligi, ta’lim turi, ta’lim shakli, o‘quv reja, yuklama, fanlar soni (reja), fanlar soni (baho) va farqi kabi ma’lumotlar mavjud. Talabani akkreditatsiyadan o‘tkazish uchun fanlar farqi 0 (nol) bo‘lishi kerak. Agar fanlar farqi 0 (nol) bo‘lsa Tasdiq ustunidan tasdiqni yoqib tasdiqlash kerak. O‘quv rejadagi fanlar ro‘yxatini ko‘rish uchun Fan soni (reja) ustunidagi sonni tanlang, masalan 15. Bunda talabaning barcha fanlari ro‘yxati chiqadi (2-rasm).

2-rasm. Rejadagi fanlar ro‘yxati

Xuddi shu ketma-ketlikda talabaning o‘zlashtirgan fanlar soni va fanlar farqini ko‘rish mumkin.

Talabaning akkreditatsiya ma’lumotlarini ko‘rish uchun akkreditatsiya oynasidan (1-rasm) talabani tanlang. Natijada talabaning akkreditatsiya ma’lumotlari paydo bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm. Talaba akkreditatsiyasi

Talaba akkreditatsiya oynasida talabaning barcha fanlari ro‘yxati va fanlarning ballari ko‘rinadi. Agar talaba fanining bali bo‘lmasa tizimda alohida kulrang fonda fan ajralib turadi (Huquqshunoslik). Talaba fanni o‘zlashtirigan bo‘lsa fanni tanlab balni kiritish mumkin. Buning uchun fanni tanlang. Natijada fanning balini kiritish oynasi ochiladi (4-rasm).

4-rasm. Fan balini kiritish

 Fan balini kiritilgandan so‘ng Saqlash tugmasini tanlang. Natijada talaba fanining bali shakllanadi.

Talabani akkredatsiyadan o‘tkazish uchun tizimning Akademik arxiv / Akkreditatsiya menyusini tanlang (5-rasm). Akkreditatsiya oynasida talabaning o‘zlashtirgan fanlar soni va fanlar farqini ko‘rish mumkin. Fanlar farqi 0 ga teng bo‘lganligi uchun tasdiq tugmasini yoqib tasdiqlab qo‘yiladi.  

5-rasm. Akreditatsiya oynasi

Talaba akkreditatsiyadan o‘tkazilgandan talabani bitirtirib diplom ma’lumotlarini shakllantirish mumkin.