Reyting qaydnomasini ko‘rish va chop etish

Reyting qaydnomasini ko‘rish tizimning O‘zlashtirish / Reyting qaydnomasi menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

Reyting qaydnomasi ma’lumotlarini ko‘rish uchun quyidagi amallarni bajaring:

  • Fakultet maydonida joriy fakultet turadi;
  • O‘quv reja maydonidan o‘quv rejani tanlang;
  • Guruh maydonidan guruhni tanlang;
  • O’quv yili maydonidan o‘quv yilini tanlang, odatda joriy o‘quv yili turadi;
  • Semestr maydonidan semestrni tanlang;
  • Fanlar maydonidan fanni tanlang.

1-rasm. Qaydnomalar ro‘yxati

Qaydnomalar ro‘yxatida oraliq, joriy va yakuniy nazoratlarning 1-2-3-qaydnomalar mavjud. Qaydnomani ko‘rish uchun ro‘yxatdan nazorat turi bo‘yicha fanni yoki guruhni tanlang. Natijada qaydnoma ma’lumotlari paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Joriy nazoratning 1- qaydnomasi.

Chop etish tugmasini tanlash orqali qaydnomani Word dasturiga saqlang (3-rasm).

3-rasm. Qaydnomani ko‘rish

Qaydnoma Word dasturiga o‘tkazilgandan so‘ng chop etish mumkin.

Qaydnomalar ro‘yxatidan ixtiyoriy qaydnoma ko‘rish va chop etish mumkin. Quyida yakuniy nazorat qaydnomasi ko‘rib o‘tilgan (4-rasm).

4-rasm. Yakuniy nazoratning 1-qaydnomasi

Yakuniy nazoratning 1-qaydnomasi orqali talabalarning ballari va nazorat haqidagi ma’lumotlarni ko‘rish mumkin. Ushbu qaydnomada talaba yetarlicha ball olmaganligi uchun fanni o‘zlashtirmagan. So‘ngra talaba qayta topshirish jarayonida fanni o‘zlashtirgan. Talaba fanni to‘liq o‘zlashtirganligini qaydnomalar ro‘yxatidan (1-rasm) 2-qaydnomani (Yakuniy nazorat | 2-qaydnoma) tanlash orqali ko‘rish mumkin (5-rasm).

5-rasm. 2-qaydnoma ma’lumotini ko‘rish

Chop etish tugmasini tanlash orqali qaydnomani Word dasturiga saqlang va chop eting (3-rasm).