Шартномалар статистикасини кўриш

Шартномалар статистикасини кўриш тизимнинг Statistika / Shartnomalar менюси орқали амалга оширилади (1-расм).

1-расм. Шартномалар статистикаси

Шартномалар статистикасини кўриш учун:

  • Fakultet майдонидан факультетни танланг;
  • Ta’lim turi майдонидан таълим турини танланг;
  • O‘quv yili майдонидан ўқув йилини танланг;
  • Semestr turi майдонидан семестрни танланг.

Барча майдонлар танлангандан сўнг Ок тугмасини танланг. Натижада танланган параметрлар бўйича шартнома статистикаси ҳосил бўлади (2-расм).

2-расм. Факультет кесимида шартномалар статистикаси

Шартномалар статистикаси ойнасида жойлашган филтрлар ёрдамида факультет, таълим тури, ўқув йили ва семестрлар кесимида шартномалар статистикасини кўриш мумкин.