Semestr ma’lumotlarini boshqarish

Semestr yaratish

Semestrlar bilan ishlash asosan tizimning o‘quv reja qismida olib boriladi. Shu sababli O‘quv jarayoni/Semestrlar menyusini qisqacha ko‘rib o‘tamiz. Demak semestr qo‘shish uchun O‘quv jarayoni/Semestrlar menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Semestr qo‘shish

Semestr qo‘shish uchun +Yaratish tugmasini tanlang. Natijada semestrlar yaratish sahifasi ochiladi (2-rasm).  Semestrlar yaratish sahifasidan quyidagi amallarni bajaring:

  • Semestr maydonidan semestrni tanlang;
  • Kurs maydonidan kursni tanlang;
  • Oquv yili maydonidan o‘quv yilini tanlang;
  • Oquv reja maydonidan o‘quv reja tanlang;
  • Boshlanish sanasi maydonidan boshlanish sanasini tanlang;
  • Tugash sanasi maydonidan tugash sanasini tanlang;

Semestrga tegishli ma’lumotlar shakllantirilgandan so‘ng Saqlash tugmasi bosiladi. Natijada semestr ma’lumoti shakllanadi (2-rasm).

2-rasm. Semetr yaratish

Yaratilgan semestrni tizimning O‘quv jarayoni / Semestrlar menyusidagi semestrlar ro‘yxatida ko‘rish mumkin.(3-rasm).

3-rasm. Semestrlar ro‘yxatini

Yuqoridagi ketma-ketlik asosida o‘quv rejaning semestrlarini yaratib olinadi.

Semestrni taxrirlash

Semestrni taxrirlash uchun semestrlar ro‘yxatidan biror semestrni tanlang. Natijada semestrni taxrirlash oynasi ochiladi (2-rasm). Ushbu oynadan biror bir o‘zgarishni amalga oshiring va Saqlash tugmasini bosing. 

Semestrni o‘chirish

Semestr ma’lumotlarini o‘chirish uchun semestlar ro‘yxatidan semestr tanlanadi va tahrirlash oynasidan O’chirish tugmasi tanlanadi (2-rasm).