Talabalarni joriy baholab borish

Talabalarni joriy baholab borish tizimning Mashg‘ulotlar / Baholash jurnali menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm)

1-rasm. Baholash jurnali

Talabalarni joriy baholash uchun mashg‘ulotlar ro‘yxatidan tegishli jurnal tanlanadi (2-rasm).

2-rasm. Mashg‘ulotni baholash jurnali

Mos sanadagi mavzu bo‘yicha talabalarning baholarini kiritish uchun sana ustiga sichqoncha bilan bosiladi. Shundan so‘ng yangi sahifada tegishli ballar kiritiladi (3-rasm).

3-rasm. Talabani baholash

Talabani bahosi kiritilgandan so‘ng Saqlash tugmasini tanlash orqali talaba bahosi saqlanadi (4-rasm).

4-rasm. Talaba bahosini ko‘rish

Talabalarni har bir mavzu bo‘yicha joriy baholash maksimal 100 ballgacha belgilangan. Semestr yakunida o‘rtachasi olinib tegishli bahoga konvertatsiya qilinadi.

Talabalarni joriy baholash dars jadvaliga mos ravishda amalga oshiriladi. Bunda talabalar baholangan sanalardagi mashg‘ulotlarni dars jadvalidan o‘chirish taqiqlanadi.

Muhim! Talabani tegishli mavzu bo‘yicha balini faqatgina o‘sha sananing o‘zida kiritish mumkin. Sana almashgandan so‘ng tahrirlash taqiqlanadi.