Ilmiy faollik ma’lumotini tasdiqlash

Ilmiy faollik ma’lumotini tasdiqlash tizimning Ilmiy faoliyat / Ilmiy faollik menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Ilmiy faollik ma’lumotlari ro‘yhati

Ilmiy faollik ma’lumotlarini tasdiqlash uchun tasdiq tugmasini aktiv qilish orqali ilmiy faollik ma’lumotlarini tasdiqlang (2-rasm).

2-rasm. Ilmiy faollik ma’lumotlarini tasdiqlash

Ilmiy faollik ma’lumotlari tasdiqlangandan so‘ng professor-o‘qituvchilarning kafedra, fakultet va OTM miqyosida reytingi shakllanadi.