Davomat hisoboti.

Ushbu bo’limda talabalarni qoldrilgan dars soatlari soni va ularni foizini (%) ko’rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Davomat hisoboti.