Qayta o‘qish jarayoni

Qayta o‘qishni tizimning Qayta o’qish/ Qayta o’qish menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Qayta o‘qish oynasi.

Qayta o‘qish uchun Yaratish tugmasi tanlanadi. Natijada talabaning o‘quv jarayoniga oid ma’lumotlar paydo bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Qayta o‘qishni yaratish parametrlari

Qayta o‘qish uchun quyidagicha ma’lumotlarni shakllantiring:

  • Nomi maydonida qayta o‘qilishi kerak bo‘lgan o‘quv yili yoziladi;
  • Fakultet maydonida kerakli fakultet tanlanadi;
  • O‘quv yili maydonidan o‘quv yilini tanlang;
  • Ta’lim turi maydonidan talim turini tanlang;
  • Ta’lim shakli maydonidan talim shaklini tanlang;
  • Boshlanish sanasi maydonidan qayta o‘qishni boshlash sanasi tanlanadi;
  • Tugash sanasi maydonidan qayta o‘qishni tugash sanasi tanlanadi (3-rasm).

3-rasm. Qayta o‘qishni yaratish

Barcha ma’lumotlar to‘g‘ri shakllangan bo‘lsa keltirilgan oynadan Saqlash tugmasini tanlang natijada qayta o‘qish shakllanadi.