Davomat statusi.

Ushbu menyudan faqat Dekan roli orqali foydalanish mumkin. Talabalarni qoldirgan dars sotlarini sababli qilish uchun Davomat/Davomat statusi menyusiga kiriladi. (1-rasm).

1-rasm. Davomat statusi menyusi.

Bu yerda talabalarni qoldirlgan dars soatlarini talabani kasalligi haqidagi yoki boshqa ma’lumotnomani yuklab talabani sababsiz qoldrgan dars soatini sababliga o’zgartirish mumkin bo’ladi. Buning uchun o’ng tarafdan kerakli talaba va taqdim etilagn ma’lumotnomadagi sanalar tanlanadi (2-rasm).

2-rasm. Talabani belgilash.

Shundan so’ng chap tarafdagi oynada Holati degan maydondan Sababli tanlanadi, Asoslovchi izoh maydoniga izoh yoziladi va talaba tomonidan taqdim etilgan ma’lumotnomani yuklab  Saqlash tugmasi bosiladi (3-rasm).

3-rasm. Ma’lumotnoma yuklash.