Qayta o‘qish nazorat jadvali.

Qayta o‘qish nazorat jadvalini yaratish tizimning Qayta o’qish/ Q.O’qish nazorat jadvali menyusi orqali amalga oshiriladi (1-rasm).

 1-rasm. Qayta o‘qish nazorat jadvali.

Qayta o‘qish nazorat jadvalini yaratish uchun quyidagicha ma’lumotlarni shakllantiring:

 • Fakultet maydonidan kerakli fakultet tanlanadi;
 • O’quv yili maydonida o‘quv yili avtomatik tanlanadi;
 • Ta’lim turi maydonidan talim turini tanlang;
 • Ta’lim shakli maydonidan talim shakli tanlanadi;
 • Qayta o’qish maydonidan qayta o‘qish tanlanadi;
 • Tanlash maydonidan yaratilgan qayta o‘qish fani tanlanadi(2-rasm).

2-rasm. Qayta o‘qish nazorat jadvalini yaratish

Barcha ma’lumotlar to‘g‘ri shakllangan keyin, Yaratish tugmasi bosiladi.

Yaratish tugmasi bosilgandan keyin, bizga qayta o‘qish uchun nazorat jadvalini yaratish imkoniyati xosil bo‘ladi. Nazorat jadvalini yaratish odatiy nazorat jadvali singari amalga oshiriladi:

 • Nazorat sanasi maydonidan kerakli nazorat sanasi tanlanadi;
 • Juftlik maydonidan juftliklar tanlanadi;
 • Nazorat turi maydonidan nazorat turi tanlanadi;
 • Auditoriya maydonidan kerakli auditoriya tanlanadi;
 • Xodim maydonidan shu fan o‘qituvchisi tanlanadi;
 • Guruhlar maydonidan kerakli guruxlan tanlanadi (3-rasm).

3-rasm. Qayta o‘qish nazorat jadvali.

Barcha malumotlar to‘g‘ri shakllangandan keyin, Saqlash tugmasi bosiladi va kerakli qayta o‘qish uchun nazorat jadvali xosil bo‘ladi.