O‘qituvchi reytingini ko‘rish

Reyting mezonlari asosida professor-o‘qituvchilar tomonidan uslubiy va ilmiy ishlar kiritilgandan so‘ng o‘qituvchilarning reytinglari shakllanadi.

O‘qituvchi reytingini ko‘rish uchun tizimning Reyting / O‘qituvchi reytingi menyusini tanlang (1-rasm).

1-rasm. O‘qituvchi reytingi

O‘qituvchi reytingini ko‘rish uchun o‘quv yili, fakultet va kafedrani tanlang, so‘ngra OK tugmasini tanlang. Natijada o‘qituvchilar reytingi shakllanadi (2-rasm).

2-rasm. O‘qituvchining kafedra kesimida reytingi

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik asosida OTMning barcha professor-o‘qituvchilari reytingini ko‘rish mumkin.